Presse

Ausschnitt vom 18.01.2020

Nuernberger-Nachrichten-18-Januar-2020-Ausschnitt-Siegfried-Schüller-Stark
Nürnberger Nachrichten, Ausschnitt vom 18 Januar 2020, Siegfried Schüller, Stark
Nürnberger Nachrichten, Bericht vom 18 Januar 2020, Siegfried Schüller, STARK
Nürnberger Nachrichten, Bericht vom 18 Januar 2020, Siegfried Schüller, STARK